Agenda

Wat kunt u de komende tijd verwachten op D.K.C. De Groen?
Houd de meldingen in de Parro-app in de gaten voor actuele informatie.

Maandag 28 juni                     Schoolreis groep 3/4 Plopsaland
Dinsdag 29 juni                       
Schooluitje groep 1 Tuin van juf Goitske
Dinsdag 29 juni                       Schoolreis groep 1b/2 Beerze Bulten
Dinsdag 29 juni                       Schoolreis groep 5/6 Hellendoorn
Vrijdag 2 juli                            Rapporten mee
Dinsdag 6 juli                          Juffen- & Meesterdag
Woensdagochtend 7 juli         Groep 8 de baas
Woensdagavond 7 juli            Afscheidsavond groep 8 leerlingen met ouders
Donderdagmiddag 8 juli          Wisseluurtje
Donderdagavond 8 juli            Klusavond (vanaf 18:00 uur) Vele handen maken licht werk! 😉
Vrijdag 9 juli                             Laatste schooldag, 11:45 uur afsluiting op het plein (Corona-proof)
12 juli t/m 20 augustus            Zomervakantie

Onze huidige schooltijden

Maandag: groep 1 8.30 – 12.00 uur
groep 2 t/m 8 8.30 – 14.30 uur
Dinsdag: groep 1 t/m 8 8.30 – 14.30 uur
Woensdag: groep 1 t/m 8 8.30 – 12.15 uur
Donderdag: groep 1 t/m 8 8.30 – 14.30 uur
Vrijdag: groep 1 t/m 4 8.30 – 12.00 uur
groep 5 t/m 8 8.30 – 14.30 uur

Schooltijden m.i.v. augustus 2021

Maandag: groep 1 t/m 8 8.30 – 14.30 uur
Dinsdag: groep 1 t/m 8 8.30 – 14.30 uur
Woensdag: groep 1 t/m 8 8.30 – 12.30 uur
Donderdag: groep 1 t/m 8 8.30 – 14.30 uur
Vrijdag: groep 1 t/m 4 8.30 – 12.00 uur
groep 5 t/m 8 8.30 – 14.30 uur

Vakanties schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie: 12 oktober t/m 16  oktober 2020

Kerstvakantie: 21 december t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie:  22 februari t/m 19 februari 2021

Goede Vrijdag en Paasmaandag: 2 april en 5 april 2021

Meivakantie: 26 april t/m 07 mei 2021

Hemelvaartsdag + vrijdag: 13 en 14 mei 2021

Pinksteren: 24 mei 2021

Zomervakantie: 12 juli t/m 20 augustus 2021