Welkom op de website van De Groen

De Groen is een christelijke  daltonschool  voor onderwijs en opvang voor kinderen van 4 -12 jaar. Onze school staat  aan de rand van het dorp Dedemsvaart, met veel ruimte en groen om de school waar kinderen naar hartelust kunnen spelen en bewegen. Dit komt een optimale ontwikkeling van de kinderen ten goede.
We zijn een Daltonschool en dat betekent dat we ons laten leiden door de kernwaarden zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit. We leren de kinderen geleidelijk aan hiermee om te gaan. 

De school is een smeltkroes van ervaringen en belevingen die iedereen elke dag weer opnieuw inbrengt en dat maakt dat we samen, als kinderen, leerkrachten en ouder(s)/verzorgers willen werken aan een leef- en werkgemeenschap, waarin een ieder zich gelukkig en geaccepteerd kan voelen, ongeacht afkomst, mogelijkheden of prestaties.

Iedere dag bezoeken ruim 165 kinderen onze school samen met leerkrachten en pedagogisch medewerkers van Welluswijs, werken we aan hun ontwikkeling tot 'mensen zonder vrees'.

We zijn één van de veertien scholen van Stichting Chrono

Een paar foto's

Wij gebruiken op school Parro! Deze app geeft ons veel voordelen. Zo kunnen wij eenvoudig en veilig communiceren om elkaar op de hoogte te houden over het onderwijs.
Met Parro blijft u als ouder(s)/verzorger(s)  altijd en overal op de hoogte van zowel de leuke als belangrijke schoolzaken
Parro biedt een veilige, gesloten omgeving. 

Groepsnieuws

Kalender

  • 07 juli 2021 Groep 8 "de baas"
  • 09 juli 2021 11:45 Jaarafsluiting op het plein
  • 12 juli 2021 Zomervakantie
  • 13 juli 2021 Zomervakantie
  • 14 juli 2021 Zomervakantie
  • 15 juli 2021 Zomervakantie
  • 16 juli 2021 Zomervakantie
  • 19 juli 2021 Zomervakantie
  • 20 juli 2021 Zomervakantie
  • 21 juli 2021 Zomervakantie

naar de volledige kalender...
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen.
Ons motto luidt dan ook: 
Samen maken we er een fijne school van!

Langewijk 436  |  7701 AT Dedemsvaart  |  0523-612 881  |  info@degroendedemsvaart.nl