Welkom op de website van De Groen

De Groen is een christelijke  daltonschool  voor onderwijs en opvang voor kinderen van 4 -12 jaar aan de rand van het dorp Dedemsvaart met veel ruimte en groen om de school voor een optimale ontwikkeling van de kinderen.
We zijn een Daltonschool en dat betekent dat we ons laten leiden door de kernwaarden zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit. We leren de kinderen geleidelijk aan hiermee om te gaan. 

De school is een smeltkroes van ervaringen en belevingen die iedereen elke dag weer opnieuw inbrengt en dat maakt dat we samen, als kinderen, leerkrachten en ouder(s)/verzorgers willen werken aan een leef- en werkgemeenschap, waarin een ieder zich gelukkig en geaccepteerd kan voelen, ongeacht afkomst, mogelijkheden of prestaties.

Iedere dag bezoeken ruim 165 kinderen onze school samen met leerkrachten en pedagogisch medewerkers van Welluswijs, werken we aan hun ontwikkeling tot 'mensen zonder vrees'.

We zijn één van de veertien scholen van Stichting Chrono

Een paar foto's

Onze Chr. Basisschool voor Daltononderwijs, is een betrekkelijk kleine school gelegen aan de rand van het dorp in een groene omgeving. Momenteel hebben we ongeveer 165 leerlingen. Onze school kent een open karakter. Er is letterlijk en figuurlijk veel ruimte voor een optimale ontwikkeling van de kinderen.
 

Leren op de Groen;
samen denken, durven, doen!

                                          

Groepsnieuws

Kalender

  • 04 december 2020 Sinterklaas
  • 09 december 2020 Leerlingenraad
  • 14 december 2020 Papiercontainer
  • 15 december 2020 Papiercontainer
  • 16 december 2020 Papiercontainer
  • 17 december 2020 Papiercontainer
  • 18 december 2020 Begin kerstvakantie, alle leerlingen om 12.00 uur vrij
  • 21 december 2020 Kerstvakantie
  • 22 december 2020 Kerstvakantie
  • 23 december 2020 Kerstvakantie

naar de volledige kalender...
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen.
Ons motto luidt dan ook: 
Samen maken we er een fijne school van!

Langewijk 436  |  7701 AT Dedemsvaart  |  0523-612 881  |  info@degroendedemsvaart.nl