Over onze school 


 

De Groen .
Deze Prot. Chr. Basisschool voor Daltononderwijs, is een betrekkelijk kleine school gelegen aan het rand van het dorp. Momenteel hebben we ongeveer 165 leerlingen. Onze school kent een open karakter. Er is letterlijk en figuurlijk veel ruimte voor een optimale ontwikkeling van de kinderen.